KIM LOẠI

thông tin liên hệ
Bà Phạm Thị Thanh

(028) 22295000 - 0913 731 286

KIM LOẠI ĐỒNG

Đồng
Đồng
Đồng
Đồng
Đồng
Đồng
Đồng
Đồng

KIM LOẠI NHÔM

Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm
Nhôm

KIM LOẠI INOX

Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox

KIM LOẠI NHỰA

Nhựa
Nhựa
Nhựa
Nhựa
Nhựa
Nhựa
Nhựa
Nhựa